Statue of the historical Buddha Shakyamuni

Ο Βουδισμός

Ο Βουδισμός είναι η βασική θρησκεία σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, η βαθιά βουδιστική θεώρηση και οι πολυάριθμες μέθοδοι του Βουδισμού εμπνέουν και γοητεύουν έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων στις Δυτικές κουλτούρες.

Ποιος ήταν ο Βούδας;

Ο Βούδας Σακυαμούνι γεννήθηκε πριν 2560 χρόνια περίπου στο Λουμπίνι του σημερινού Νεπάλ. Ύστερα από μακροχρόνια αναζήτηση, ευρισκόμενος σε κατάσταση βαθιού διαλογισμού αναγνώρισε τη φύση του πνεύματος και έφθασε στη φώτιση. Ο Βούδας δίδαξε για 45 χρόνια στον τότε ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτισμό της Βόρειας Ινδίας.

Τι διδάσκει ο Βούδας;

Ο Βούδας διδάσκει για την απόλυτη και τη σχετική ύπαρξη με τρόπο που καθιστά το Βουδισμό άμεσα χρήσιμο στην καθημερινή μας ζωή. Αν γίνει αυτό κατανοητό, τότε η εμπειρία της μόνιμης ευτυχίας γίνεται εφικτή. Ο Βουδισμός δεν διακηρύσσει δόγματα αλλά περισσότερο ενθαρρύνει την κριτική σκέψη. Με την εφαρμογή των ορθών διαλογισμών, η διανοητική κατανόηση γίνεται μια προσωπική, παντοτινή εμπειρία. Ο στόχος των διδασκαλιών του Βούδα είναι η πλήρης ανάπτυξη του έμφυτου δυναμικού του σώματος, του λόγου και του πνεύματος.

Τι είναι το Κάρμα;

Κάρμα σημαίνει αιτία και αποτέλεσμα, δεν σημαίνει πεπρωμένο. Η κατανόηση ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζωή του καθιστά δυνατό το να δημιουργήσει κανείς συνειδητά θετικές εντυπώσεις με τα λόγια, τις σκέψεις και τις πράξεις. Αυτό φέρνει ευτυχία και βοηθά στο να αποφεύγει τις αιτίες της μελλοντικής δυστυχίας.

Τι σημαίνει «Απελευθέρωση και Φώτιση»;

Απελευθέρωση σημαίνει επίγνωση ότι το σώμα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα βρίσκονται σε συνεχή μεταβολή. Συνεπώς δεν υπάρχει βάση για ένα αληθινά υπαρκτό εγώ ή «εαυτό». Με αυτή τη συνειδητοποίηση παύει να νοιώθει κανείς ότι γίνεται στόχος και δεν εκλαμβάνει τη δυστυχία προσωπικά.
Η φώτιση είναι το επόμενο και υπέρτατο βήμα. Εδώ, το καθαρό φως του πνεύματος ακτινοβολεί μέσα από την κάθε εμπειρία. Δεν υπάρχει πια κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στον βιωτή
, στο αντικείμενο της εμπειρίας και στην εμπειρία. Την κάθε στιγμή, το πνεύμα απολαμβάνει τις αυτο-εκδηλωνόμενες ικανότητές του και το κάθε τι γίνεται αυθόρμητο και αβίαστο.

Που διαφέρουν οι βουδιστικές σχολές και οι διδασκαλίες;

Ο Βούδας έδωσε οδηγίες σε τρία διαφορετικά είδη ανθρώπων:

  • Αυτοί που ήθελαν να αποφύγουν τη δυστυχία δέχθηκαν τις οδηγίες για την αιτία και το αποτέλεσμα (Μικρός Δρόμος, σανσκ. Χιναγιάνα, επίσης: Τεραβάντα, «Σχολή των Παλαιότερων»).
  • Όσοι ήθελαν να κάνουν περισσότερα για τους άλλους δέχθηκαν τις διδασκαλίες για τη σοφία και το έλεος, οι οποίες ονομάζονται Μεγάλος Δρόμος (σανσκ. Μαχαγιάνα).
  • Όπου οι άνθρωποι είχαν βαθιά εμπιστοσύνη στη δική τους βουδική φύση και στη βουδική φύση των άλλων, ο Βούδας δίδαξε το Διαμαντένιο Δρόμο (σανσκ. Βατζραγιάνα). Εδώ, εκδηλώθηκε με μορφές ενέργειας και φωτός ή μετέδωσε άμεσα τη φωτισμένη του θεώρηση ως μια ροή επίγνωσης, η οποία ονομάζεται «Μεγάλη Σφραγίδα» (σανσκ. Μαχαμούντρα). Στο Διαμαντένιο Δρόμο μαθαίνει κανείς να βιώνει τον κόσμο από μια πλούσια και αυτοαπελευθερωτική οπτική. Οι διαλογισμοί του Διαμαντένιου Δρόμου αναπτύσσουν ένα βαθύ εσωτερικό πλούτο και οδηγούν σε μια μη τεχνητή και ακλόνητη κατάσταση πνεύματος, όπου η κάθε φωτισμένη δραστηριότητα μπορεί να εξελιχτεί.