Τα Κέντρα στην Ελλάδα εκπροσωπούν τα 650 και πλέον κέντρα και ομάδες παγκοσμίως του Διαμαντένιου Δρόμου του Βουδισμού, της παράδοσης Κάρμα Κάγκιου, τα οποία τελούν υπό την πνευματική καθοδήγηση της Aυτού Αγιότητας του 17ου Κάρμαπα, Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε, και διευθύνονται από τον Λάμα Όλε Νύνταλ.

Τα Κέντρα αυτά δεν είναι άκαμπτα ακαδημαϊκά ινστιτούτα αλλά φιλικοί χώροι όπου μπορεί ο καθένας να τα επισκεφτεί για να διδαχθεί από την άχρονη σοφία του Βούδα, να ασκηθεί στο διαλογισμό, να μοιραστεί τις εμπειρίες του με άλλους, να εξελιχτεί και να συμμετάσχει ενεργά στο έργο που καθιστά όλα τα προηγούμενα δυνατά.

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε τις ημέρες και ώρες που το κέντρο είναι ανοικτό για πληροφορίες, διδασκαλίες και εξάσκηση στον διαλογισμό.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 κέντρα του Διαμαντένιου Δρόμου: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και το κέντρο απομόνωσης Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα και τις ομάδες του Διαμαντένιου Δρόμου της Γενεαλογίας Κάρμα Κάγκιου διεθνώς μπορείτε να βρείτε εδώ.

Click edit button to change this text.